Det senaste årtiondet har varit ekonomiskt grovt runt om i världen. Kostnaderna har ökat, medan den levande lönen inte har. Alla känner pressen, och företag över hela världen har funnit, ofta obehagliga sätt, för att minska sina utgifter. Minimilönen runt om i världen varierar mycket, och du kan bli förvånad över hur hög minimilönen är i vissa länder. Det kan sätta din egen löne lönecheck i perspektiv ... och möjligen sporra ett beslut att flytta omedelbart. Här är 10 länder med högsta minimilönen årligen i amerikanska dollar.

10.  schweiz - $ 15, 457 per år

9. San Marino - $ 15 707 per år

8.  Nya Zeeland - $ 16.462 per år

7.  kanada - $ 16 710 per år

6.  frankrike - $ 17.108 per år

5.  Storbritannien - $ 18 428,24 per år

4.  belgien - 18 800 USD per år

3.  irland - $ 18 965 per år

2.  luxemburg - $ 19.426 per år

1.  nederländerna - $ 23,029 per år

Stuart Franklin / Getty Images

Tips Från Stjärnorna:
Kommentarer: