Birgit Rausing Net Worth

Birgit Rausing Net Worth
Birgit Rausing Net Worth
Anonim

Birgit Rausing nettovärde: Birgit Rausing är en svensk konsthistoriker och filantrop som har en nettovärde på 13 miljarder dollar. Birgit Rausing föddes i Vaud, Schweiz, men året är listat kontroversiellt, antingen 1919 eller 1920. Rausing fader, Henry Mayne, som bodde från 1891 till 1975, var känd för sina landskapsmålningar. Rausing gift Gad Gadusing, med vilken hon hade tre barn, Kristen, Finn och Jorn. Paret förblev gift till Gads död år 2000. Gad är mest känt för sitt ägande av packningskonglomeratföretaget Tetra Pak, som är världens största livsmedelsförpackningsföretag. Giften grundades av sin far och arvde halvdelen av företaget när hans far gick bort. Han fortsatte sedan med att köpa den andra hälften och körde den under eget ägande. Enligt Forbes Magazine är Rausing den tredje rikaste personen i Sverige, som noterades 2010. Hon faller bakom sin svåger, Hans Rausing, som är listad som nummer två. Rausing hjälpte donera en stor mängd medel mot Lahore University of Management Sciences bibliotek, som sedan dess har omnämnts till Gad & Birgit Rausing Library. Det var tillägnad 2011, efter det noterades att donationen skulle användas för utbildningsändamål.

Populärt ämne

Expertråd