Bruce Nordstrom Net Worth

Bruce Nordstrom Net Worth
Bruce Nordstrom Net Worth
Anonim

Bruce Nordstrom Net Worth: Bruce Nordstrom är en amerikansk affärsman som har en nettovärde på 1,74 miljarder dollar. Barnbarnet Nordstrom, Inc grundare John W. Nordstrom, Bruce var involverad i företagets verksamhet vid nio års ålder. På den tiden arbetade han i lageret på försäljningsgolvet i företaget som gjorde 25 cent i timmen, en solid start för sin framtida president. Född den 1 oktober 1933, tog han examen i ekonomi från University of Washington 1955, varefter han officiellt gick med i företaget. Det var 1963 som han antog presidentens ställning och han ordförde företaget fram till 1995 och sedan återupptog han sin ställning som ordförande år 2000 fram till 2006. I hans 40 års ledarskap har han förvandlat företaget från en operatör med sju skor butiker till mer än 156 butiker i 27 stater, samt en europeisk kedja av butiker. När det gäller företagets intäkter växte den från 40 miljoner till 8 miljarder dollar. Nu är bolaget ledt av sin son Blake som arbetar med sin framtida expansion. Nordstrom har redan etablerat en omfattande online-verksamhet som betjänar kunder i 44 länder och planerar att öppna en full-line 285 000 kvadratmeter New York City-plats på West 57th Street vid 2018.

Populärt ämne

Expertråd