Marc Rowan Net Worth: Marc Rowan är en amerikansk affärsman som har en nettovärde på 2,5 miljarder dollar. Marc Rowan gick in i miljardärkretsarna som en av grundarna till Apollo Global Management, ett private equity-företag som har utnyttjat buyout-transaktioner och inköp av nödlösa värdepapper som specialitet tillsammans med företagsomstrukturering, industrikonsolideringar och speciella situationer. Efter att ha utexaminerat summa cum laude med en bachelor och MBA i företagsekonomi från University of Pennsylvania började han sin karriär som arbetar för koncernen för sammanslagning och förvärv av Drexel Burnham Lambert, New York och Los Angeles. Det var 1990 att han gick med sina kollegor Joshua Harris och Leon Black för att bilda Apollo. Efter att företaget var offentligt under 2011 sålde Rowan över 100 miljoner dollar av aktier i sekundärt erbjudande i maj. Han var dock fortfarande stor aktieägare och hans förmögenhet svällde ihop med Apollos lager. År 2012 sålde han Oceanfront Mansion i Southampton för 28,5 MUSD, och han betalade totalt 26 MUSD för en Manhattan-co-op.

Tips Från Stjärnorna:
Kommentarer: