Mary Kay Letourneau Net Worth

Mary Kay Letourneau Net Worth
Mary Kay Letourneau Net Worth
Anonim

Mary Kay Letourneau nettoförmögenhet: Mary Kay Letourneau är en amerikansk tidigare skollärare som har en nettovärde på 400 tusen dollar. Mary Kay Letourneau föddes i Tustin i Kalifornien i januari 1962. År 1997 anklagade hon sig för två räkningar av ett barns andra vålds våldtäkt och dömdes till sex månader i fängelse och hade ingen kontakt med sin 12-årige student Vili Fualaau. En månad efter att ha släppts från fängelset fick Letourneau fångas med Fualaau och hon dömdes till sju års fängelse 1998-2004. Letourneau impregnerades av hennes student och hon födde sin dotter medan hon var ute på borgen. Efter att ha släppts från fängelse 1998 födde hon sin andra dotter i fängelse. Mary Kay och Vili gift sig 2005 när han fyllde 18 år och ingen kontaktorder återkallades. Mary Kay var gift med en medstudent vid Arizona State University Steve Letourneau och hade fyra barn. De skilde sig när hon fängslades och hon fick vårdnad om barnen. Hennes historia presenterades i 2000-tv-filmen All-American Girl: Mary Kay Letourneau Story. I maj 2017 lämnade Vili separationspapper från Mary Kay, men tog slutligen tillbaka sin ansökan. I maj 2018 återupplevde Mary Kay sin historia på A & E biografi special "Mary Kay Letourneau: Autobiography".

Populärt ämne

Expertråd