Johan Johannson Net Worth: Johan Johannson är en norsk affärsman som har en nettovärde på 2,7 miljarder dollar. Johan Johannson är arvtagare till ett familjeföretag som grundades 1866. Johannson är känt för att vara mycket media-blyg och leder ett lugnt och uppenbart sparsamt liv med sina tre små barn. NorgesGruppen är en storied livsmedelsbutiker och grossist i Norge med en marknadsandel på 40%. NorgesGruppen driver mer än 1.750 livsmedelsbutiker och en kedja med 500 bekvämlighetskedjor, vilket gör det bekvämt för nordmän att plocka upp Fiskemannen, Ferskt och ferdig och Go Eco, dess gröna och ekologiska produkter. Son till Knut Hartvig Johannson, han var ursprungligen arvtagaren till grossistfirmaet Joh, etablerad 1866. Idag blev Johan ansedd att vara den tredje rikaste personen i Norge. ASKO, grossistbranschen i NorgesGruppen, ansvarar för det totala flödet av varor från tillverkare till marknadssegment i dagligvaruhandel, industriella hushålls- och bekväma butiker och består av flera regionala företag, som levererar mat till NorgesGruppens butiker, förutom ett mindre antal av butiker utanför NorgesGruppen. ASKO levererar också mat till Horeca (hotell, restauranger och cateringfirma) kunder i Norge. ASKO distribuerar en portfölj med 18.000 produkter och serverar 12.000 kunder från 13 lager, som täcker alla delar av Norge.

Tips Från Stjärnorna:
Kommentarer: